Gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookiebeleid

copyright, privacy- en cookiebeleid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden, copyright, privacy- en cookiebeleid gelden voor iedereen die de website www.inspirakel.nu bezoekt.

  Naam: Inspirakel
  Vestigingsadres: Voorwillenseweg 83
  Telefoonnummer: 0641729029
  E-mailadres: info@inspirakel.nu
  KvK-nummer: : 64881849
  BTW-identificatienummer: 123691254B02   

 2. Website, beheer en inhoud
  De website www.inspirakel.nu en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Inspirakel. De contactgegevens zijn hierboven vermeld.
 3. Toepasselijkheid gebruiksvoorwaarden
  Deze voorwaarden (gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze website, als ook op de via of op deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (informatie). Deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies.
 4. Informatie op deze website
  Inspirakel stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van o.a. menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen waardoor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie niet gegarandeerd kan worden.
  Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, wordt u erop gewezen dat Inspirakel niet aansprakelijk is voor enigerlei (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissing(en) en uit het gebruik van de informatie op deze website.
 5. Gegevens van bezoekers
  5a. Inspirakel houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  5b. Op de genoemde website(s) worden geen bezoekgegevens middels cookies verzameld door Inspirakel.
  5c. Inspirakel bewaart alleen de volgende persoonsgegevens die u direct aan Inspirakel bekend maakt zoals uw naam en emailadres, door u ingevuld op het contactformulier op deze website.
  5d. Inspirakel gaat zorgvuldig om met verkregen gegevens van haar bezoekers en klanten via het contactformulier en zorgt dat de gegevensverwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. Copyright
  Niets uit de tekst, beeldmateriaal of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspirakel worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.
 7. Disclaimer
  Inspirakel is gerechtigd de inhoud van de gebruiksvoorwaarden en copyright te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.